Chceme být pomocí těm, kdo svou prací přispívají ke zkvalitnění lidského života. Těm, kdo nezištně a obětavě pomáhají druhým. Těm, kdo přinášejí zdravé hodnoty umožňující žít důstojně v plnohodnotných vztazích.

O NÁS

Naším posláním je efektivní a smysluplná podpora organizací i jednotlivců, jejichž činnost vychází z tradičních křesťanských hodnot a touhy přinášet naději lidem kolem nás. Pomáháme finančně, konzultací, radou, případně realizací vlastních programů. Zároveň usilujeme o kvalitní správu, stabilitu a rozvoj nadace tak, aby byla dobrým a silným partnerem i nástrojem pomoci druhým.

Již více než 20 let hledáme cesty, jak co nejlépe naplňovat naše poslání. V roce 2000 jsme začínali jako malá nadace s minimálním nadačním kapitálem. Od té doby jsme se díky vytrvalé práci, zodpovědné péči o svěřený majetek i díky štědré podpoře dárců mohli stát stabilní nadací. S pokorou a vděčností hledíme na to, jak nadace od svého založení vyrostla - podařilo se více než zdvacetinásobit vložený majetek - a nesmírně nás těší, že spolu s tím se neustále rozšiřují naše možnosti pomáhat.

Od založení nadace jsme podpořili více než 250 projektů částkou přesahující 8 mil. Kč. Byly to skvělé projekty plné pomoci, povzbuzení a podpory vycházející z opravdového a hlubokého zájmu o lidi kolem nás. Vyhlížíme další roky, další rozvoj, další pomoc, další hodnotné projekty, kterých se budeme moci stát součástí.
 • Nadace RACEK byla založena v Olomouci se základním kapitálem 500 000 Kč.

 • Nadace začala vydávat informační bulletin Hlas RACKA a podpořila prvních 50 projektů.

 • Nadace se přestěhovala do Liberce a pomohla finančně po povodních na severu Čech.

 • Nadační kapitál dosáhl 8,5 mil. korun a Program PARTNERSTVÍ se stal nedílnou součástí života nadace.

 • Milan Barot, zakladatel nadace, odešel do nebeského království.

 • Nadace podpořila celkem již 250 projektů celkovou částkou přes 8 mil. korun.

AKTUALITY

 • Červen 2024

  Naše ohlédnutí za loňským rokem najdete v aktuální výroční zprávě.

  Výroční zpráva 2023

  Červen 2024
 • Březen 2024

  Nový HLAS RACKA čtěte zde:

  Hlas RACKA 1/2024

  Březen 2024
 • Listopad 2023

  YES CAPTAIN!
  Na letošní podzimní konferenci JB jsme přišli  s nabídkou 0,5 l skleněné lahve. Chyťte svoji výzvu a nezapomeňte pití na cestu! Podporou nadace získáte tuto lahev ve vaší oblíbené barvě. Napište nám a šťastnou cestu!
   

   

  Listopad 2023
 • Září 2023

  Novinky z RACKA přinášíme v našem novém Hlasu RACKA.

  Čtěte zde: Hlas RACKA 2/2023

  Září 2023
 • Srpen 2023

  Nadace vyhlašuje veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků pro rok 2024. Před podáním žádosti si stáhněte aktualizovaný formulář a věnujte pozornost textu celého vyhlášení, tak aby vaší žádosti nic nechybělo.

  Aktuální vyhlášení

  Formulář žádosti

  Srpen 2023
 • Červen 2023

  Právě vyšla Výroční zpráva za loňský rok. Děkujeme všem, kdo nám fandíte!

  Výroční zpráva 2022

   

 • PF 2023

  Taky nevíte, co nás v roce 2023 čeká? Dobře se dívejte, ať projdete všechna úskalí. Přejeme všem ostrý zrak a děkujeme, že jste s námi.

  PF 2023
 • Leden 2023

  Právě vyšel Hlas RACKA 1/2023.
  Pojďte se s námi ohlédnout za dvaadvaceti lety nadace. Vše najdete v nově vydaném čísle našeho zpravodaje.
  HLAS RACKA 1/2023

  Leden 2023
 • Březen 2023

  Přes Givt.cz jsme získali dalších 2.094 Kč. Děkujeme, že s námi nakupujete.

  Březen 2023

JAK NÁS PODPOŘIT

Věříme v štědrost, která popírá lidskou lhostejnost. I malý dar znamená, že někdo dokáže nemyslet jen na sebe, ale vnímá potřebné okolo. Jsme vděčni všem dárcům za příspěvky jednorázové i pravidelné, malé částky i významnější dary. Také si vážíme veškeré další pomoci a podpory, kterou nadaci poskytujete.

účet pro dary: 2000070550/2010

Přidejte se k našim podporovatelům a staňte se:

 • pravidelným dárcem – posílejte pravidelné příspěvky od malých částek až po větší obnosy,
 • sponzorem – podpořte nás jednorázovým movitým či nemovitým darem,
 • partnerem – přispějte konkrétní organizaci nebo projektu, který Vás oslovuje,
 • dobrovolníkem – pomáhejte tam, kde je potřeba, při nejrůznějších akcích, přípravách projektů, konferencích a podobně, čili dejte k dispozici svůj čas a síly,
 • dárcem při nákupech přes GIVT.cz – nakupujte přes portál GIVT – vás to nestojí ani o korunu navíc a nadace přesto dostane malý podíl z vašeho nákupu. Jak to funguje se dozvíte zde – Givt

  PODPORUJÍ NÁS

  ORGANIZACEJEDNOTLIVCISPOLUPRACOVNÍCI

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Podporujeme křesťanské organizace, které svojí činností přispívají k poznání a rozvoji křesťanských duchovních hodnot a zároveň pomáhají v některé z námi vytyčených oblastí. Oceňujeme smysluplné a dlouhodobě osvědčené projekty, ceníme si vytrvalosti, snahy hledat nové cesty kupředu, ochotu nevzdat se a jít dál. Rádi ale podpoříme i malé a začínající projekty, i my jsme kdysi při založení nadace neměli mnoho. Víme, že i z malého začátku může vyrůst významná věc. Podporujeme projekty, kde křesťanská zvěst jde ruku v ruce se službou a pomocí druhým.

Nadační příspěvky poskytujeme na základě veřejných grantových kol, anebo v rámci Programu PARTNERSTVÍ. V mimořádných situacích může správní rada rozhodnout i o udělení příspěvku mimo grantové kolo či o podpoře fyzických osob.

Podporujeme tyto oblasti:

 • práce s dětmi a mládeží,
 • sociální, zdravotní, charitativní a humanitární práce,
 • hudební, filmové, knižní tvorby a jiné mediální činnosti,
 • vzdělávání.

VEŘEJNÁ GRANTOVÁ KOLA

Nadace RACEK poskytuje nadační příspěvky v rámci veřejných grantových kol. Informace ohledně grantů v roce 2025 zde budou zveřejněny spolu s dalším vyhlášením.

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ LETOS JSME PODPOŘILI AKTUÁLNÍ VYHLÁŠENÍ

PODPOŘILI JSME

PROGRAM PARTNERSTVÍ

Program PARTNERSTVÍ vyhlašujeme s cílem poskytnout vybrané organizaci dlouhodobější a stabilnější podporu. Po dobu dvou let nadace znásobuje dary přijaté ve prospěch této organizace na speciální transparentní účet zřízený pro tento účel. Podpořená organizace má možnost přímo ovlivnit výši nadačního příspěvku vlastní propagací programu mezi svými dárci a podporovateli.

Program PARTNERSTVÍ účet pro dary: 2200326362/2010

VÍCE O PROGRAMU

 • Maják Plus, z.ú.

  Maják Plus, z.ú.

  2022–2024

  Od října 2022 probíhá již šestá etapa spolupráce tentokrát se zapsaným ústavem Maják Plus.
  Maják Plus poskytuje především sociální a poradenské služby pro mladé lidi a jejich rodiny a odborné vzdělávání. Sociální služby v oblasti sociální prevence poskytuje v Komunitním centru Konopná v Liberci-Ruprechticích. Hlavní každodenní činnost probíhá v nízkoprahovém klubu Zapes.

  Společně můžeme podpořit projekt nejen modlitbou, ale také finančně a to na účet Programu PARTNERSTVÍ, který je uveden v záhlaví. Děkujeme.
  www.majak-plus.cz

  V rámci programu se zatím vybralo 43 333 Kč, které nadace navýšila na celkových 55 833 Kč.

 • Přístav 3V, z.ú.

  Přístav 3V, z.ú.

  2020–2022

  V páté etapě ve spoluprácise zapsaným ústavem Přístav 3V byl podpořen projekt Aktivní život ve stáří.
  Přístav poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území Libereckého kraje (Chrastava a Hejnice). Službu poskytují ambulantní formou v rámci seniorských klubů a terénní formou – osobními návštěvami klientů. Služba je určena pro klienty od 55 let věku.
  www.pristav3v.cz

  V rámci programu se vybralo 83 784 Kč a my jsme částku navýšili na celkových 133 784 Kč.

 • OD5K10, z.s.

  OD5K10, z.s. 

  2018-2020
  Ve čtvrté etapě spolupráce se spolkem OD5K10 byl podpořen projekt: Rozvoj sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou.

  Organizace poskytuje od roku 2001 sociální služby s vizí zjevovat Ježíše Krista celému svému okolí. Provozují Občanskou poradnu, nízkoprahové zařízení Centrum 5KA, zajišťují systematickou primární prevenci na 10 ZŠ v regionu Rychnovska a v létě pořádají prázdninový výchovně rekreační tábor.
  www.od5k10.cz

  V rámci programu se vybralo 101 931 Kč a my jsme částku navýšili na celkových 151 931 Kč.

 • Střední škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava

  Střední škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava

  2016–2018

  Ve třetí etapě spolupráce se Spolkem přátel střední školy byl podpořen projekt: Střední škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava.

  Spolek pracuje na registraci a pořízení školní budovy včetně potřebných stavebních úprav, aby mohla být v Chrastavě otevřena škola co nejdříve. Motto školy: „Člověk nemůže dělat to, čemu se nenaučil“. Jan Blahoslav
  www.ssjb.cz

  V rámci programu se vybralo 159 028 Kč a my jsme částku navýšili na celkových 209 028 Kč.

 • Brána, základní škola a mateřská škola

  Brána, základní škola a mateřská škola

  2014–2016

  V druhé etapě jsme spolupracovali s organizací Brána, ZŠ a MŠ v Nové Pace, jejímž zřizovatelem je místní Sbor Jednoty bratrské.

  Křesťanská škola a školka funguje od roku 2008, snaží se vytvářet dětem příjemné prostředí a její vizí je „připravit každé dítě na život“.

  Díky programu jsme podpořili dostavbu nové školní budovy, která byla slavnostně otevřena 4. září 2017. Přejeme jí, aby se brzy zcela zaplnila dětmi a mohla v praxi vidět naplnění své vize.
  www.zsmsbrana.cz

  V rámci programu se vybralo 78 174 Kč a my jsme částku navýšili na celkových 128 174 Kč.

 • Maják, o.p.s.

  Maják, o.p.s.

  2012–2014

  V první etapě programu nadace spolupracovala s organizací MAJÁK o. p. s.

  Organizace působí na Liberecku od roku 1999. Připravuje preventivní programy na školách, pořádá dny formování pro první ročníky středních a učňovských škol. Zároveň provozuje i nízkoprahové kluby (v Liberci, v Novém Městě p. S. a v Hrádku n. N.), které jsou otevřeny dětem i mládeži a nabízí více než alternativní způsob trávení volného času. Sem mohou mladí lidé přicházet se svými starostmi a nacházet pomoc, zázemí a bezpečné místo plné Boží lásky a přijetí.
  www.majakops.cz

  Program byl podpořen celkovou částkou 109 783 Kč.

KE STAŽENÍ

LIDÉ V NADACI

Petr Krásný Th.M

Petr Krásný Th.M

předseda správní rady
Lydie Oliveriusová

Lydie Oliveriusová

členka správní rady
Ing. Tereza Křivková

Ing. Tereza Křivková

členka správní rady
Jana Bártová

Jana Bártová

předsedkyně dozorčí rady
Ing. Bohumil Jána

Ing. Bohumil Jána

člen dozorčí rady
Petra Kotásková DiS.

Petra Kotásková DiS.

členka dozorčí rady

KONTAKTY

NADACE RACEK
Boženy Němcové 54/9
460 05 Liberec V

mobil: +420 736 453 724
email: info@nadaceracek.cz

IČO: 25854640
běžný účet: 2000065823/2010
účet pro dary: 2000070550/2010
Program
PARTNERSTVÍ: 2200326362/2010